Pozvánka na jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

 

na jednání Předsednictva ČAZV, které se bude konat v úterý dne 4. dubna 2017 od 10,00 hod. ve Výzkumné stanici Opočno, Na Olivě 550 – (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště – Strnady)

  

Pořad jednání:

 1. Zahájení – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 7.3. 2017
 3. Průběh veřejných soutěží NAZV – program Země, Ing. P. Adam, Ph.D.
 4. Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky na rok 2017, Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc., Ing. J. Budský
 5. Příprava a průběh voleb v odborech, prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 6. Upřesnění a schválení programu jednání Rady ČAZV dne 16.5. 2017 v Praze. Schválení dílčích zpráv o činnosti a návrhu úprav OJŘ, všichni členové Předsednictva
 7. Vydavatelská činnost ČAZV, jednání VR, publikační činnost a zveřejnění výsledků výzkumu vůči veřejnosti,
  všichni členové Předsednictva, doc. Ing. R. Vácha, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 8. Řešení personálních otázek v sekretariátu ČAZV – vyhodnocení výběrového řízení na funkci tajemníka 
  prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 9. Různé
 10. Závěr

Na jednání Předsednictva ČAZV naváže od 13,00 hod. rozšířené zasedání Předsednictva.