Zápisy z jednání Předsednictva jsou od října 2017 k dispozici na sekretariátu ČAZV

S ohledem na ochranu osobních údajů a uveřejňování některých citlivých údajů již nebudou na webových stránkách ČAZV zveřejňovány zápisy z jednání Předsednictva . Členové Předsednictva i hosté, kteří se jednání zúčastní, získají zápis v rámci emailové komunikace. Ostatní členové ČAZV mají od října 2017 zápisy k dispozici na sekretariátu ČAZV.  

Informace o veřejných zakázkách ČAZV

Česká akademie zemědělských věd nerealizuje žádná plnění nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky, ani neměla po 1.4.2012 žádné smlouvy na uvedená plnění. V České akademii zemědělských věd jsou plněny pouze veřejné zakázky malého rozsahu – bez stavebních prací.