Rezistence k antimikrobikům

Odbor veterinárního lékařství ČAZV – výsledky výzkumu – informace publikované v týdeníku Zemědělec 35/2016

Výzkum řeší problémy

Odbor rostlinné výroby České akademie zemědělských věd – informace v týdeníku Zemědělec č. 22/2016.
Výzkum řeší problémy eroze a sucha.

Zajištění efektivnosti prostředků – Zemědělec č.12/2016

Dne 8.3.2016 se uskutečnilo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd. Jako hlavní nosné téma odborné části jednání byla problematika „Hospodaření s vodou v krajině – výzvy a cesty jejich naplnění“. Ve vystoupení hostů jednání bylo poukazováno, jak je důležité, aby byla zajištěna efektivnost využívání prostředků směrovaných do vědy a výzkumu z veřejných prostředků.