Rezistence k antimikrobikům

Odbor veterinárního lékařství ČAZV – výsledky výzkumu – informace publikované v týdeníku Zemědělec 35/2016

Výzkum řeší problémy

Odbor rostlinné výroby České akademie zemědělských věd – informace v týdeníku Zemědělec č. 22/2016.
Výzkum řeší problémy eroze a sucha.