Užší spolupráci mezi vědou a praxí

Na lepší spolupráci mezi zemědělským výzkumem, praxí a také domácími firmami apeloval
ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka na jednání Rady České akademie zemědělských věd.
Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 25/2017.

Rezistence k antimikrobikům

Odbor veterinárního lékařství ČAZV – výsledky výzkumu – informace publikované v týdeníku Zemědělec 35/2016