Zápisy z jednání Předsednictva jsou od října 2017 k dispozici na sekretariátu ČAZV

S ohledem na ochranu osobních údajů a uveřejňování některých citlivých údajů již nebudou na webových stránkách ČAZV zveřejňovány zápisy z jednání Předsednictva . Členové Předsednictva i hosté, kteří se jednání zúčastní, získají zápis v rámci emailové komunikace. Ostatní členové ČAZV mají od října 2017 zápisy k dispozici na sekretariátu ČAZV.  

Užší spolupráci mezi vědou a praxí

Na lepší spolupráci mezi zemědělským výzkumem, praxí a také domácími firmami apeloval
ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka na jednání Rady České akademie zemědělských věd.
Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 25/2017.