Přední zemědělští výzkumníci 20. století defilují v nové monografii

Zajímavou odbornou publikaci nazvanou „Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století“ vydala na sklonku minulého roku Česká akademie zemědělských věd (ČAZV). Kolektiv 45 autorů vytvořil monografii, jejímž hlavním cílem je připomenout významné postavy zemědělského, lesnického a potravinářského výzkumu, které se zapsaly do vývoje ve svých oborech.

ČAZV se bude prezentovat na veletrhu TECHAGRO

TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě. Zastoupena je většina značek zemědělské techniky působících na evropském trhu, velký je i podíl zahraničních vystavovatelů.

Soutěž o nejlepší motto

Předseda ČAZV vyhlašuje soutěž o nejlepší motto, pod kterým by se konaly akce v roce 2020 v rámci vyhlášeného Mezinárodního roku zdraví rostlin.

Rok 2020 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok zdraví rostlin

Rok 2020 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok zdraví rostlin, čímž je zdůrazněn význam oboru rostlinolékařství.  Rostlinolékařský odbor ČAZV zahájil přípravu odborných a popularizačních akcí, které bude ve spolupráci s dalšími partnery realizovat.

Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAZV

V roce 2018 bude Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) udělovat ocenění představitelům zemědělského výzkumu na plenárním zasedání 6. března 2018 v aule Mendelovy univerzity v Brně.

Rozšířené zasedání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 13. 2. 2018 proběhlo v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty rozšířené zasedání Vydavatelské rady České akademie zemědělských věd (ČAZV). Zasedání se zúčastnili členové Vydavatelské rady, předsedové redakčních rad 11 zemědělských vědeckých časopisů publikovaných ČAZV a redaktorky těchto časopisů. Jednání zahájil předseda ČAZV pan RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., pozdravil účastníky jednání a poděkoval předsedům redakčních rad … Číst dále