Výsledky musíme umět prezentovat

Rozhovor s novým předsedou České akademie zemědělských věd – RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. o poslání a dalším směrování České akademie zemědělských věd.
Článek publikován v týdeníku Zemědělec č. 31/2017.

Pozvánka na mezinárodní konferenci

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko ve spolupráci s MZe ČR, ČAZV a AK ČR Vás zve na mezinárodní konferenci: “ Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, která se uskuteční 22.–23. 11. 2017 v Brně.

Užší spolupráci mezi vědou a praxí

Na lepší spolupráci mezi zemědělským výzkumem, praxí a také domácími firmami apeloval
ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka na jednání Rady České akademie zemědělských věd.
Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 25/2017.