Diskutujte s Evropskou komisí

Ministerstvo zemědělství vyzývá k aktivní veřejné konzultaci s Evropskou komisí o společné zemědělské politice

BIOSUMMIT 2016

Tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, zemědělských zájmových i profesních organizací, obchodníků, zemědělců, vědeckých pracovníků, zástupců médií i veřejnosti.

Ochrana rostlin je stále potřeba

Rozhovor s RNDr., Janem Nedělníkem Ph.D. o ochraně rostlin a České akademii zemědělských věd – publikováno v časopise Úroda

Rostlinolékaři o zdravých plodinách

Ohlédnutí za odborným seminářem, věnovanému rostlinolékařství u příležitosti dvaceti let činnosti Odboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd a České společnosti rostlinolékařské.